Zarząd

Klub Seniora „Dolina Drwecy” Koło nr.21. w Lubiczu Górnym .
Powstanie Klubu Seniora „Dolina Drwęcy” – 31.lipca 2008 r.
Przewodniczący : Zdzisław Zakrzewski
tel. 880 – 900 – 961

Sekretarz: Zenia Sulikowska

Na zdjęciu pierwsza po prawej stronie Zenia Sulikowska

Skarbnik : Danuta Ostrowska

Na zdjęciu pierwsza po lewej Danuta Ostrowska