Życzenia Wielkanocne – kwiecień 2019 r.

Wszystkiego co najlepsze
na piękne Święta Wielkanocne,
spędzenie w miłej radosnej atmosferze,
rodzinnej i wśród przyjaciół
oraz smacznego jajka
tradycyjnego dyngusu ,
oraz ciepłej radosnej wiosny
życzą
Przewodniczący Klubu Seniora „Dolina Drwęcy”
z Lubicza Górnego i Zarząd Klubu