Życzenia na Nowy Rok 2019

My niżej podpisani dołączamy się do tych Życzeń Noworocznych.

Przewodniczący Klubu Seniora „Dolina Drwęcy” z Lubicza Górnego – Zdzisław Zakrzewski i Zarząd Klubu