Walne Zebranie Klubu Seniorów „Dolina Drwęcy” z Lubicza Górnego

W dniu 15 listopada 2012 r. odbyło się zebranie wyborcze . Zebranie otworzyła Przewodnicząca PZERiI z Torunia Maria Bołądź. Odczytała regulamin , który Uchwałą Rady został przyjęty ( 1 delegat na Zjazd Okręgowy) – został wybrany jednogłośnie – Zdzisław Zakrzewski. Przewodniczący Klubu powitał wszystkich zebranych , podziękował za pomoc władzom Gminy , Zarządowi Koła , sponsorom za rzeczowe wsparcie i wszystkim osobom za pomoc i świadczenie usług transportowych. Podziękował również Przewodniczącej PZERiI za sprawną i bezkonfliktową działalność. Po tym , przeczytano sprawozdania z działalności i finansowe Koła za okres od 30.07.2008 do 30,10.2012 r. Zgodnie z ordynacja wyborczą przeprowadzono bardzo sprawnie wybory. Przewodniczącym został – Zdzisław Zakrzewski Sekretarzem – Z. Sulikowska Skarbnikiem – D. Ostrowska Członkami Zarządu zostali : Irena Malec, Ewa Drejling, Kazimierz Wisniewski i Zbigniew Dudkiewicz. Na tym oficjalna część Walnego Zebrania Klubu Seniorów w Lubiczu Górnym została zakończona. Zapraszam do obejrzenia zdjęć z tego zebrania .
Tekst i zdjęcia – Jolanta Guzowska

no images were found