Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy – spotkanie

Staramy się jak najwięcej współpracować z różnymi organizacjami społecznymi.
Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy zaproponowało nam współpracę w międzynarodowym projekcie badawczym PaeLife finansowanym w ramach programu Ambitne Assisted Living beneficjentami są osoby w wieku powyżej 60 roku życia.
PaeLife buduje aplikacje komputerowa typu Osobisty Asystent osoby starszej, który będzie się komunikować za pomocą głosu gestu i dotyku.
Stowarzyszenie na rzecz tego projektu potrzebowało nagrać głosy osób starszych .
Członkowie naszego Klubu Seniorów użyczyli głosu do opracowania tego projektu.
Tekst i zdjęcia – Teresa i Zdzisław Zakrzewski

no images were found