Spotkanie założycielskie Klubu Seniora „Dolina Drwęcy” w Lubiczu Górnym

Przegladając internet natrafiłem na artykuł opisujący powstanie naszego Klubu Seniora .Takie były nasze początki .
Zapraszam do przeczytania tego artykułu i obejrzenia zdjęć .
http://www.lubicz.pl/redir,3202?wiecej=21128 – kliknij na napis zamieszczony po lewej stronie.
Zbigniew Dudkiewicz