Seniorze zapisz się na organizowanie przez nasz Związek w sezonie 2013 r. wycieczki , pobyty wypoczynkowe i turnusy rehabilitacyjne.


Od 4 kwietnia 2013 r. w siedzibie PZERiI można się będzie zapisywać na zorganizowane w roku 2013 wycieczki , pobyty wypoczynkowe i turnusy rehabilitacyjne.
Przed zapisaniem na powyższe formy wypoczynku zapoznaj się z – ” Regulaminem dla osób korzystających z wycieczek , turnusów wypoczynkowych i rehabilitacyjnych „.
Zamieszczone na tej stronie materiały są wywieszone do przeczytania na tablicy informacyjnej.
Przypominamy przy zapisie na wym. wyjazdy należy obowiązkowo podać Nr. PESEL. i aktualną legitymację związkową z opłaconymi składkami.
W wyjazdach mogą też uczestniczyć emeryci renciści i inwalidzi nie będącymi członkami Zwiazku płacą 50 zł więcej na dany wyjazd.
Zapraszamy Seniorów do skorzystania z tej formy wypoczynku.
Kliknij na pokazaną obok stronę – http://www.seniorzy.za.pl/strona231.html
Tekst i zdjęcia – Jacek Mroczek