Robocze spotkanie w Klubie Seniora „Dolina Drwęcy „ z Lubicza Górnego

Na zdjęciu od prawej strony : p. Jolanta Szurpita i p. Zdzisław Zakrzewski
Kluby Seniora starają się współpracować z seniorami, którzy zapisami są do innych organizacji .
W dniu 31 listopada 2019 r. odwiedziła nasz Klub Seniora Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich z Krobi p. Jolanta Szurpita
Na spotkaniu zapoznała z działalnością naszego klubu.
Zapoznaj się z działalnością naszego Klubu Seniora oglądając nasza stronę – http://www.klubsenioradolinadrwecylubiczgorny.pl/
W swoim wystąpieniu przedstawiła jak powinna w najbliższym czasie wyglądać nasza współpraca.
Czekamy na wspólne spotkanie w naszym Kubie Seniora.

Jolanta Guzowska i Jacek Mroczek fotoreporterzy z Torunia
www.wmoimobiektywie24.pl
Zdzisław Zakrzewski – Przewodniczący Klubu Seniora „Dolina Drwęcy” z Lubicza Górnego
http://www.klubsenioradolinadrwecylubiczgorny.pl/