Podziękowanie za przekazanie gadżetów na rzecz aukcji Orkiestry Świątecznej Pomocy w Lubiczu Górnym [zdjęcie]

Klub Seniora „Dolina Drwęcy” z Lubicza Górnego przekazał
gadżety na aukcje o , której pisaliśmy w artykule –
Gadżety przekazane na aukcję dla Orkiestry Świątecznej Pomocy styczeń 2021 r. [zdjęcia i film]
Kliknij na link pokazany poniżej :
http://www.klubsenioradolinadrwecylubiczgorny.pl/uncategorized/gadzety-przekazane-na-aukcje-dla-orkiestry-swiatecznej-pomocy-styczen-2021-r-zdjecia-i-film/
Jak przebiegała impreza na terenie Lubicza przeczytaj artykuł –
W gminie Lubicz Orkiestra zagra z wielką mocą
Klikając na link podany poniżej w celu jego otwarcia :
https://www.lubicz.pl/7778,2021?tresc=69222\

Na zdjęciu pokazano otrzymany pamiątkowy talerz na odbywającej się aukcji w Lubiczu dla Klubu Seniora „Dolina Drwęcy” z Lubicza Górnego z podziękowaniem za przekazanie na aukcję gadżetów.

Teresa i Zdzisław Zakrzewscy fotoreporterzy z Lubicza Górnego
http://www.klubsenioradolinadrwecylubiczgorny.pl/strona-glowna/