Pocztówka z Lubicza Górnego

W dniu 3 września 2020 r byłem w Klubie Seniora „Dolina Drwęcy” z Lubicza Górnego.
Uczestniczyłem w próbach Kapeli i Chóru.
Na tym spotkaniu panowała miła rodzinna atmosfera.
Do zobaczenia na następnym spotkaniu klubowym

Jacek Mroczek fotoreporter z Torunia
www.wmoimobiektywie24.pl