Dłużej Żyjemy bo Więzi Budujemy cz.2

Członkowie naszego Klubu Seniora przystąpili do projektu zorganizowanego przez Stowarzyszenie HEALTH IS TRENDY w miesiącu grudniu 2012 r.
O dzialalności tego Stowarzyszenia – programie dla seniorów, juniorów, wolontariuszy można przeczytać na stronie : www.healthistrendy.org
Siedziba tego Stowarzyszenia mieści się w Chełmży.
Poniżej podaję dane do kontaktu :

Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Przewidziany okres jego realizacji od 20 pażdziernika 2012 r. do czerwca 2013 r. W pierwszym etapie realizacji tego projektu było poszukanie na terenie Lubicz wolontariuszy.
Jeden z pierwszych w naszym Klubie Seniora wolontariuszem został
Zdzisław Zakrzewski.
W Karbówku odbyło się dwudniowe szkolenie wolontariuszy po jego zakończeniu otrzymali certyfikat . Na załączonym zdjęciu do artykułu pokazano jak wygląda certyfikat – Zdzisława Zakrzewskiego.
Fotoreportaż z szkolenia został dołaczony do artykułu a przygotowal go – Zdzisław Zakrzewski.
Zapraszam do uczestnictwa w tym wspaniałym projekcie dla seniorów , juniorów i wolontariuszy.
Tekst Michalina Zakrzewska