Siedziba

fot. Jacek Mroczek

W 2009 roku w czynie społecznym wyremontowaliśmy przy wydatnej pomocy Urzędu Gminy Lubicz budynek przy ulicy Bocznej 4. w Lubiczu Górnym . Przepracowaliśmy przy jego remoncie 800 godzin.
Budynek teraz stał się Gminą Świetlicą w Lubiczu Górny z którego korzysta młodzież i Klub Seniora .

Zapraszamy do uczestnictwa w organizowanych w świetlicy imprezach .

Zarząd Klubu Seniora „Dolina Drwęcy” z Lubicza Górnego